Penafian

Segala penulisan dan kandungan yang terdapat di dalam ruang maya ini adalah berdasarkan apa yang penulis rasa, perhati dan kaji. Ia juga merupakan ekspresi diri dan luahan secara peribadi untuk dikongsi serta tidak ada kaitan samada dengan yang belum mati atau yang sudah mati. Hak sebagai rakyat Malaysia sudah jelas termaktub di Dalam Perkara 10 (1) Perlembagaan Persekutuan:

Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.

(1) Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4)—

(a) tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara;

(b) semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata;

(c) semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.

Penulis tidak akan mengambil obligasii terhadap segala apa yang berlaku kepada pengunjung semasa/selepas melayari ruang maya ini.

Terima kasih.

footer